Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Chấm Công Ronald Jack

admin 3 năm trước 239 lượt xem
huong-dan-su-dung-phan-mem-cham-cong-ronald-jack

Máy chấm công Ronad Jack là thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực quản lý chuyên cần nhân sự. Kết hợp với máy là phần mềm quản lý máy chấm công miễn phí, cài đặt cũng như sử dụng đơn giản.

Để được tìm hiểu cách thức cài đặt phần mềm, hãy xem hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công Ronald jack mời quý khách xem hướng dẫn chi tiết dưới đây

Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Chấm Công Ronald Jack

Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công Ronald Jack

Đa phần các dòng máy chấm công Ronald Jack hiện nay thường sử dụng các phần mềm sau: TAS-ERP.NET, Wise eye on 39, Wise eye V5.1; Mitaco,… Mỗi phần mềm có những giao diện khác nhau nhưng tất cả đều có chung các tính năng sau:

 • Khai báo máy chấm công, cài đặt Key đăng ký.
 • Khai báo thông tin công ty, phòng ban, nhân viên.
 • Cài đặt ca làm việc, sắp xếp lịch trình cho nhân viên.
 • Tải dữ liệu từ xa, tự động lưu vào CSDL.
 • Tính toán dữ liệu chấm công, xuất báo cáo ra excel.

 

 1. KHAI BÁO THÔNG TIN PHẦN MỀM

1.1.  Khai báo máy chấm công

 • Từ menu  Máy chấm công => Khai báo máy chấm công

       huong-dan-su-dung-phan-mem-cham-cong-ronald-jack-(1)

 • Chọn thêm mới :

–         Tên máy       :  nhập tên máy ( Vd : máy 1 , máy 2 , máy 3 ….)

–         Số máy (ID) :  chọn theo ID máy chấm công ( VD : 1 , 2 , 3 ….)

–         Loại kết nối  :  chọn TCP/IP

–         Đia chỉ IP     :  nhập địa chỉ IP của máy chấm công

–         Port               : 4370

–         Số seri           : nhập số seri của máy chấm công

–         Số đăng ký    : Nhập số đăng ký được cấp khi mua máy.

Xong Nhấn Lưu.

1.2. Khai báo máy chủ

 • Vào menu máy chấm công => thông tin máy chủ
huong-dan-su-dung-phan-mem-cham-cong-ronald-jack-(2)
 • Cài đặt thong tin máy chủ :

–         Cổng máy chủ : nhập port đã khai báo trên máy chấm công ( VD : 8000)

–         Địa chỉ mạng : nhập địa chỉ IP của máy tính đang cài phần mêm ( máy tính phải đặt IP tĩnh )

–         Nhấn :’ Lưu và thoát

Sau khi đã cài đặt thành công => Khi mở phần mềm chấm công lên =>  Biểu tượng máy tính sẽ sáng đèn màu vàng lên => dữ liệu chấm công và nhân viên sẽ tự động tải về.

huong-dan-su-dung-phan-mem-cham-cong-ronald-jack-(3)

1.3. Nhập tên nhân viên

 • Vào menu nhân viên

Bấm chọn vào dòng Nhân Viên Mới => Nhập tên vào cột Tên Nhân Viên. ( Có thể gõ dấu tiếng việt ) và cột Tên Chấm Công ( Không có dấu ). Nhập đầy đủ thông tin nhân viên click chuột chọn cập nhât để lưu tên nhân viên.

Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Chấm Công Ronald Jack 1

 

1.4. Tải tên nhân viên lên máy chấm công

 • Click chọn: Tạo lệnh cho máy chủ => chọn nhân viên => chọn máy chấm công => chọn thực hiên
huong-dan-su-dung-phan-mem-cham-cong-ronald-jack-(5)
Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công ronald jack – Tải nhân viên

1.5. khai báo phòng ban

 • Vào menu Nhân viên khai báo phòng ban
 • Thêm phòng ban mới : chọn phòng ban cha rồi nhấn thêm
 • Nhập tên phòng ban => nhấn đồng ý

huong-dan-su-dung-phan-mem-cham-cong-ronald-jack-(6)

 • Muốn sửa hoặc xóa phòng ban đã tạo. Bấm chọn phòng ban cần sửa ( xóa ) => nhấn sửa ( xóa)

1.6. Chuyển nhân viên vào phòng ban

–  Vào menu nhân viên đánh dấu check vào nhân viên cần chuyển ban

huong-dan-su-dung-phan-mem-cham-cong-ronald-jack-(7)

– Nhấn đổi phòng ban màn hình hiện ra kế bên. Chọn Phòng Ban cho nhân viên đó.

– Click chuột vào.

 2.  CÀI ĐẶT CHẤM CÔNG

Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công ronald jack

=> Từ Menu chọn Cài Đặt Chấm Công

 2.1. Khai Báo Cách Chọn Giờ : có 6 cách lựa chọn ( như hình dưới)

huong-dan-su-dung-phan-mem-cham-cong-ronald-jack-(8)

2.1.1. HC ( Chọn giờ tự động – trong ngày )

Chọn cách khai báo này khi trong ngày có thể làm nhiều ca (chấm 4 hoặc 6 lần trong 1 ngày) . Ví dụ: Sáng vào chấm 1 lần vào/ra trưa chấm 1 lần ra, đầu giờ chiều chấm vào/ra chiều kết thúc làm việc chấm ra (4 lần ). Chấm 6 lần thì thêm vào tang  tang ca….

Phần mềm sẽ lấy giờ đầu là GIỜ VÀO, giờ kế tiếp là giờ ra . Phần mềm căn cứ theo GIỜ XÁC ĐỊNH CA được nhập trong phần KHAI BÁO CA LÀM VIỆC để tính toán. Các cặp giờ sẽ chạy theo 3 thông số: ( như hình dưới).

huong-dan-su-dung-phan-mem-cham-cong-ronald-jack-(9)

2.1.2. IDM ( Vào ra theo số máy chấm công)

Chọn cách khai báo này khi sử dụng 1 máy chuyên vào 1 máy chuyên ra. Số máy Lẻ là máy vào, số máy chằn là máy ra trên phần KHAI BÁO MÁY CHẤM CÔNG .

2.1.3. Pgio (theo khoảng giờ) :

Muốn trên báo cáo giờ của nhân viên thể hiện đúng cột vào hoặc ra khi chấm thiếu vào hoặc ra thì chọn cách khai báo này, lưu ý chỉ chấm 2 hoặc 4 lần trong ngày theo giờ hành chánh .

Chọn phân giờ (như hình dưới):

huong-dan-su-dung-phan-mem-cham-cong-ronald-jack-(10)

Khoảng giờ vào ra

Bắt đầu vào…… kết thúc vào : khai báo khoảng thời gian cho cột Vào .

Bắt đầu ra…… kết thúc ra : khai báo khoảng thời gian cho cột Ra .

2.1.4. FILO (giờ đầu giờ cuối trong ngày): hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công ronald jack .Trên máy chấm công có thể chấm rất nhiều lần trong ngày, và nếu chọn khai báo này phần mềm tự động lấy giờ chấm đầu tiên và giờ chấm cuối cùng trong ngày để tính công. ( không chạy qua đêm)

2.1.5. CICO (theo phím vào  , phím ra trên máy chấm công)

2.1.6. TĐ-QĐ (theo tự động ): Giống TĐ-HC nhưng chạy được chấm công qua đêm.

Vd: làm 3 ca có ca thứ 3 là ca qua đêm như 22h00 => 06h00. Số chu trình chuyển ngày là 1.

huong-dan-su-dung-phan-mem-cham-cong-ronald-jack-(11)

 2.2. Khai Báo Ca Làm Việc

huong-dan-su-dung-phan-mem-cham-cong-ronald-jack-(12)

Chọn Khai báo chung Nhấn Thêm mới để khai báo ca làm việc mới

Đặt Mã Ca ( vd : HC )

Đặt giờ vào ra cho ca mới tạo ( HC)

Nhập thời gian nghỉ trưa ( nếu có )

Khai báo Bắt đầu giờ vào để hiểu ca, Kết thúc giờ vào để hiểu ca sẽ là cơ sở cho giờ Vào. Bắt đầu giờ ra để hiểu ca,  Kết thúc giờ ra để hiểu ca sẽ là cơ sở cho giờ Ra. Tức là hai giờ Vào Ra của nhân viên rơi vào khoảng khai báo nào thì sẽ xác định nhân viên đang làm việc tại ca đó.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công ronald jack:

Nếu quên chấm vào hoặc ra vẫn tính ra công thì điền vào Không có giờ ra hoặc giờ vào thì tinh tổng : …. phút tùy theo quy định.

***VD:  tạo ca làm việc hành chánh mã ca là HC. Giờ làm việc từ 7h30 => 17h00 ta khai báo như sau :

+ Mã ca : HC

+ Giờ vào làm việc : 08:00

+ Giờ kết thúc làm việc : 17:00

+ Giờ bắt đầu ăn trưa : 12:00+ Giờ kết thúc ăn trưa: 13:00

+ Bắt đầu vào  06:00                 + Kết thúc vào  10:00

+ Bắt đầu ra  10:01                    + Kết thúc ra  23:59

– Cho phép đi trễ hoặc về sớm bao nhiêu phút phụ thuộc vào quy định công ty cho phép. Qua tab Đi trễ, về sớm để cài đặt.

huong-dan-su-dung-phan-mem-cham-cong-ronald-jack-(13)

– Nếu có tăng ca trước hoặc sau giờ làm việc bao nhiêu phút thì đánh dấu check v và đặt số phút vào: qua tab Thông số tăng ca để cài đặt.

huong-dan-su-dung-phan-mem-cham-cong-ronald-jack-(14)

– Nếu ca làm việc là qua đêm thì dánh dấu check vào ô Ca qua đêm.

– Khai báo xong ta nhấn Lưu

2.3. Khai Báo Lịch Trình Làm Việc:

– Vào menu Cài đặt chấm công à Khai báo lịch trình làm việc

– Chọn Thêm mới

– Nhập tên lịch trình vào ô Tên lịch trình

– Cách chọn vào ra : chọn 1 trong 6 lựa chọn phu thuộc vào ca làm việc.

– Nhấn lưu.

huong-dan-su-dung-phan-mem-cham-cong-ronald-jack-(15)

– Bấm thêm ca vào lịch trình à đánh dấu check vào các ca của lịch trình đó à chọn các ngày trong tuần à nhấn đồng ý.

2.4. Sắp Xếp Lịch trình Cho Nhân Viên

Menu CHẤM CÔNG => SẮP XẾP LỊCH TRÌNH CHO NHÂN VIÊN

Nhấn chọn cây thư mục phòng ban công ty để hiện ra toàn bộ nhân viên cty

Đánh dấu CHECK vào nhân viên cần tạo lịch trình

Nhấn vào nút MŨI TÊN để chọn lịch trinh cho nhân viên vừa chọn.

huong-dan-su-dung-phan-mem-cham-cong-ronald-jack-(16)

Nhấn Thực Hiện để lưu lại.

3.  Xuất báo biểu

3.1. Vào menu Báo biểu => xem công và xuất báo biểu

3.2. Chọn phòng ban cần xem công

– Đánh dấu check vào tất cả nhân viên cần xem => chọn ngày cần xem công => bấm vào nút.

huong-dan-su-dung-phan-mem-cham-cong-ronald-jack-(17)

3.3. Xuất ra file excel

Bấm chọn nhân viên, phòng ban, cty,… Phần mềm sẽ xuất ra nhiều dạng excel.

Còn nhiều dạng bảo biểu khác nữa Click vào bảo tượng excel để xuất ra.

4. KHAI BÁO NGHỈ PHÉP CHO NHÂN VIÊN:

huong-dan-su-dung-phan-mem-cham-cong-ronald-jack-(18)

Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công Wise eye on 39

Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công TAS-ERP.NET

Download phần mềm máy chấm công Ronald Jack:

Download

Tóm lại, máy chấm công là thiết bị rất cần thiết cho các công ty, doanh nghiệp, nhà xưởng,.. ngày nay. Trong việc quản lý chuyên cần làm việc cho công nhân viên. Cắt giảm chi phí thuê quản lý chấm công, tính toán nhan chóng, cải thiện ý thức làm việc và nâng cao năng suất lao động cho công ty.

Trong quá trình cài đặt, hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công ronald jack. Nếu gặp bất kỳ vấn đề gì hãy liên hệ đến đơn vị chúng tôi để được giải đáp hỗ trợ hiệu quả.

lượt thích